Т.Е.Р при феморална херния

Ендоскопска тотално екстраперитонеална херниопластика (TEP) по повод феморална херния

Видеото демонстрира тотално екстраперитонеален достъп по повод левостранна феморална херния при жена на 34 г.При лапароскопската операция се отпрепарира херниалния сак, а кръглият лигамент на матката е запазен и е поставено полипропиленово платно.

Внимание: Това видео е реална лапароскопска операция на феморална херния.

Да не се гледа от деца и чувствителни хора !