Хиатална херния ІІ тип

Лапароскопска операция на хиатална херния ІІ тип

Лапароскопския досъп се счита за техника на избор при лечението на големи хиатални хернии, водещ до ниска честота на усложнения.
Видеото демонстрира техника за лапароскопска корекция на големи хиатални хернии. Това налага пълна дисекция на херниалния сак от структурите в медиастинума, корекция на хиаталния отвор и конструиране на фундопликацията. На практика се коригира хиаталния дефект и се премахва херниалния сак (хернията) с антирефлуксна процедура – фундопликация.

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция на хиатална херния. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.