Директна ингвинална херния

Лапароскопска херниопластика (ТАРР) на директна ингвинална херния

Трансабдоминална преперитонеална херниопластика при левостранна директна ингвинална херния. Херниалния сак е инвертиран и фиксиран за срамната кост. Преперитонеално е поставено голямо полипропиленово платно.
Внимание: Това видео е реална лапароскопска операция при слабинна херния с поставяне на платно. Да не се гледа от деца и чувствителни хора !