Отворена хирургия или лапароскопска операция?

Въпросът е труден и много зависи от конкретния пациент и от конкретната ситуация. Решението се взима съвместно от пациента и хирурга. За второ мнение винаги съм на разположение.