Мойте специализации

Лапароскопска холецистектомия
Миниинвазивна хирургия Лапароскопска холецистектомия, 12.2003 год.
Клиника по обща и висцерална хирургия
Специализация
Базови лапароскопски техники
Базови лапароскопски техники
Курс за напреднали в колоректалната хирургия
Курс за напреднали в колоректалната хирургия
ендоскопска-хирургия-Cincinnati-Ohio-usa
Didactic Presentation
Hands-On
лапароскопски-хирургични-умения
Лапароскопски хирургични умения, Catharina Hospital Eindhoven, Холандия
Микрохирургия
Микрохирургия

спешна-хирургия
The Surgical and Perioperative managment of a Bariate Patient