За мен

d-r_Antonij_Filipov-3

Образование:

18 ЕСПУ „Кирил и Методий“ Софив 1981 г.
Медицински Университет София 1987 г.

Следдипломна квалификация:
Специалност по Здравна култура – 1986 г.
Специалност по Хирургия – 1993 г.
Здравен Мениджмънт, УНСС, София – 2003 г.
Дисертация „Проучване на възможностите за лечение на слабинните хернии с ендоскопски техники“ – 2014г.
Доцент по научна специалност ОБЩА ХИРУРГИЯ – 2014 г.

Член на:
БЪЛГАРСКО ХИРУРГИЧНО ДРУЖЕСТВО (БХД)
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ (БЛС)
EUROPEAN ASSOCIATION FOR ENDOSCOPIC SURGERY (EAES)
EUROPEAN HERNIA SOCIETY (EHS)