Да се запознаем

 

Квалификации и интереси:

Доцент ОБЩА ХИРУРГИЯ
Академична длъжност доцент ОБЩА ХИРУРГИЯ

• Доктор по научна специалност ОБЩА ХИРУРГИЯ – 2014 год.

Доктор по Обща Хирургия
Научна степен Доктор по Обща Хирургия

Член на:
БЪЛГАРСКО ХИРУРГИЧНО ДРУЖЕСТВО (БХД)
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ (БЛС)
EUROPEAN ASSOCIATION FOR ENDOSCOPIC SURGERY (EAES)
EUROPEAN HERNIA SOCIETY (EHS)

IV-ти Международен конгрес на EUROPEAN HERNIA SOCIETY (EHS)
IV-ти Международен конгрес на EUROPEAN HERNIA SOCIETY (EHS)
Базов курс по Лапароскопска хирургия, 10.2011 год.
Сертификат за проведена форма на продължителна квалификация: Лекционен курс: Базов курс по Лапароскопска хирургия, 10.2011 год.
Лекционен курс - Базов курс по Лапароскопска хирургия
Сертификат за проведена форма на продължителна квалификация: Лекционен курс: Базов курс по Лапароскопска хирургия, 06.2011 год.
Лекционен курс - Базов курс по Лапароскопска хирургия, , 02.2011 год.
Сертификат за проведена форма на продължителна квалификация: Лекционен курс: Лекционен курс – Базов курс по Лапароскопска хирургия, 02.2011 год.
Базово обучение на Лапароскопска хирургия за гинеколози, 01.2011 год.
Сертификат за проведена форма на продължителна квалификация: Лекционен курс: Базово обучение на Лапароскопска хирургия за гинеколози, 01.2011 год.
Базов курс по Лапароскопска хирургия, 03.2010 год.
Сертификат за проведена форма на продължителна квалификация: Лекционен курс: Базов курс по Лапароскопска хирургия, 03.2010 год.
18-ти конгрес на Европейската асоциация за ендоскопска хирургия
18-ти конгрес на Европейската асоциация за ендоскопска хирургия EAN ASSOCIATION FOR ENDOSCOPIC SURGERY (EAES), 06.2010год., Женева, Швейцария