Херниопластика

Лапароскопска операция на херния с поставяне на платно

Лапароскопска трансабдоминална преперитонеална херниопластика при левостранна директна ингвинална херния.
Реална лапароскопска операция на херния с поставяне на полипропиленово платно. Използва се ТАРР техника.
Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция на херния. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.