Индиректна плъзгаща се ингвинална херния

Лапароскопска херниопластика (TAPP). Лапароскопска операция на голяма индиректна плъзгаща се ингвинална херния.

Лапароскопска трансабдоминална херниопластика при голяма левостранна индиректна плъзгаща се ингвинална херния.

Внимание: Това видео е реална лапароскопска операция при херния с поставяне на платно.

Да не се гледа от деца и чувствителни хора !