Директна ингвинална херния

Лапароскопска херниопластика (TAPP). Лапароскопска опеация на директна ингвинална херния с поставяне на платно.

Трансабдоминална преперитонеална пластика при десностранна директна ингвинална херния.

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.

<iframe width=“420″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/YQU5coxwFTc“ frameborder=“0″ allowfullscreen></iframe>