Рецидивна хиатална херния

Лапароскопска операция на рецидивна хиатална херния

Представена е пациентка с рецидивна хиатална херния. Първата операция е извършена през 1996 г. с горна и средносрединна лапаротомия. През последните 10 г. има ГЕРД – асоциирани оплаквания. На направената контролна Ре-графия се установява рефлукс и  част от стомаха с интраторакално разположение. Извърши се лапароскопия и се освободиха срастванията. Намери се дефекта в областта на хиатуса на хранопровода, освободи се и се изтегли стомаха в корема – маншона от предходната фундопликация бе запазен. Зашиха се крачетата на диафрагмата.

Внимание: Това видео е реална лапароскопска операция на хиатална херния.

Да не се гледа от деца и чувствителни хора !