Хиатална херния ІІІ тип upsaid-down stomach

Лапароскопска операция при голяма хиатална херния III тип и upside-down stomach

Настоящето видео демонстира лапароскопска операция при голяма хиатална херния от трети тип (навлизане на 2/3 от стомаха в лява гръдна половина) с ротация на стомаха в медиастинума, т. нар. upside – down stomach. Извърши се лапароскопско освобождаване на херниалния сак, заедно със стомаха, като се възстанови обичайното му разположение под диафрагмата. Хранопровода се освободи високо в медиастинума. Крачетата на диафрагмата се зашиха едно за друго и се направи фундопликация по Нисен.

Внимание: Това видео е реална лапароскопска операция при голяма хиатална херния.

Да не се гледа от деца и чувствителни хора !