Индиректна ингвинална херния

Лапароскопска операция на херния (индиректна ингвинална).Оперативна техника  ТАРР

Видеото демонстрира трансабдоминална преперитонеална пластика при левостранна индиректна ингвинална херния. След отпрепариране на херниалния сак, в преперитонеалното пространство се поставя голямо полипропиленово платно, което се фиксира за предната коремна стена.

Внимание: Това видео е реална лапароскопска операция при херния (слабинна) с поставяне на платно.

Да не се гледа от деца и чувствителни хора !