Индиректна ингвинална херния

Лапароскопска херниопластика (ТАРР) на индиректна ингвинална херния

Видеото демонстрира трансабдоминална преперитонеална пластика при левостранна индиректна ингвинална херния. След отпрепариране на херниалния сак, в преперитонеалното пространство се поставя голямо полипропиленово платно, което се фиксира за предната коремна стена.

Внимание: Това видео е реална лапароскопска операция при слабинна херния с поставяне на платно.

Да не се гледа от деца и чувствителни хора !